song

So a friend of mine was very bored this morning and sent me the lyrics of “Ya Albi”, the latest hit by our rising star Nabil Harfouch. I counted 54 “Albi”, 15 “Rou7i” and 9 “3omri”. The whole song is basically 6 lines.

Enjoy lol!

Albi
Ya Albi
Albi Albi Albi
Ya Albi

Albi Albi Albi
Albi ya Albi

Albi Albi Albi
Albi ya Albi

Wlak Albi Albi Albi
Albi ya Albi

Albi ma7rou2 wou mekwi
Darbatou akbar berhan

Dammak mich 3am temchi
3el2ani bi Noss el cheryan

Albi Albi Albi
Albi ya Albi

Albi Albi Albi
Albi ya Albi

Ya Albi chou sayir feek
wa7dak bi rou7i tsawik

Ya Albi chou sayir feek

Rou7i inta
3omri inta
Rou7i inta
3omri inta
rou7i inta wou 3omri inta
rou7i inta wou 3omri inta

Ana 3ayish dayib feek

Albi Albi Albi
Albi ya Albi

Wlik Albi Albi Albi
Albi ya Albi

Ya Sakin bi 2akhi
Jira7ak Jira7i

Dawahoun ya Rou7i
Dawahoun ya Rou7i
Dawahoun ya Rou7i
Dawahoun ya Rou7i
Dawahoun ya Rou7i
Dawahoun ya Rou7i

Teskoun feeki
wou eskoun fiyyi

Rou7i inta
3omri inta
Rou7i inta
3omri inta
Rou7i inta
W 3omri inta

Rou7i inta
3omri inta
Rou7i inta
3omri inta

Ana 3ayish dayib feek

Albi Albi Albi
Ya Albi
Albi Albi Albi
Ya Albi

Albi ya Albi